آرشیو دسته ها: نمایشگر و کنترلر وزن

نمایشگر وزن

همان طور که از عنوان این قطعه مشخص است ، نمایشگر وزن (Weight indicator) یا به عبارت دیگر نمایشگر لودسل ، ابزاری جهت نمایش مقدار وزن اندازه گیری شده می باشد. همواره در صنعت از قطعات اندازه گیر پارامترهای مختلف، استفاده می شود. یکی از این پارامترهای مهم، اندازه گیری وزن یک قطعه تولید شده می باشد که این عمل با استفاده از قطعه ای به نام لودسل انجام می شود.