Tag Archives: لودسل zemic H3

لودسل S شکل H3

لودسل S شکل H3

• دارای درجه حفاظت: IP67
• دارای کلاس دقت: C3 , C4
• ساخته شده از: Alloy Steel
• از سری لودسل های S شکل
• دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
• دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر
• لودسل به ظرفیت: ۲۵ ، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ ،۳۰۰ ، ۵۰۰ ، ۶۰۰ ، ۷۵۰ کیلوگرم ۱ ، ۱٫۵ ، ۲ ، ۲٫۵ ، ۳ ، ۵ ، ۷٫۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ ، ۳۰ تن

کالای برق تک کنترل, تجهیزات اندازه گیری سطح و فشار ساخت آلمان

لودسل S شکل H3

لودسل S شکل H3

 

 جانکشن باکس  لود سل  لود سل ترازو  لودسل  لودسل H3  لودسل Keli  لودسل s شکل  لودسل S شکل H3

 لودسل zemic  لودسل zemic H3  لودسل تک پایه  لودسل خاصی  لودسل خمشی  لودسل خمشی دوطرفه

 لودسل صدر  لودسل فشاری

 جانکشن باکس  لود سل  لود سل ترازو  لودسل  لودسل H3  لودسل Keli  لودسل s شکل  لودسل S شکل H3

 لودسل zemic  لودسل zemic H3  لودسل تک پایه  لودسل خاصی  لودسل خمشی  لودسل خمشی دوطرفه

 لودسل صدر  لودسل فشاری

 جانکشن باکس  لود سل  لود سل ترازو  لودسل  لودسل H3  لودسل Keli  لودسل s شکل  لودسل S شکل H3

 لودسل zemic  لودسل zemic H3  لودسل تک پایه  لودسل خاصی  لودسل خمشی  لودسل خمشی دوطرفه

 لودسل صدر  لودسل فشاری

 جانکشن باکس  لود سل  لود سل ترازو  لودسل  لودسل H3  لودسل Keli  لودسل s شکل  لودسل S شکل H3

 لودسل zemic  لودسل zemic H3  لودسل تک پایه  لودسل خاصی  لودسل خمشی  لودسل خمشی دوطرفه

 لودسل صدر  لودسل فشاری