سیستم های اندازه گیری چیست؟

اندازه گیری هر کمیت مفروض ، اصولا عبارت است از عمل یا حاصل مقایسه آن کمیت ( که اندازه اش نامعلوم است ) با یک استاندارد از پیش تعریف شده.از آنجا که دو کمیت مقایسه می شوند ؛ نتیجه به صورت مقدار عددی بیان می شود.برای اینکه نتایج اندازه گیری ، معنی داشته باشد اساسا دو چیز لازم است: 1-استاندارد به کار رفته برای مقایسه باید دقیقا تعریف شده باشد و پذیرش عام یافته باشد. 2-دستگاه به کار رفته و وروش پذیرفته شده باید موجه باشد.

اهمیت اندازه گیری

پیشرفت علم و تکنولوژی مستلزم پیشرفت همزمان روش های اندازه گیری است.با اطمینان می توان گفت که سریعترین راه ارزیابی پیشرفت هر ملت در علم و تکنولوژی ، بررسی نوع اندازه گیری هایی است که انجام می دهد و روشی که با آن داده ها را از اندازه گیری به دست می آورد و پردازش می کند. این امر دلایل روشنی دارد.همراه پیشرفت علوم و تکنولوژی ، پدیده ها و معاملات جدیدی کشف می شود و این پیشرفت ها اندازه گیری های نوع جدیدی را ضروری می سازد.کشفیات جدید اگر با اندازه گیری هایی عملی پشتیبانی نشوند ، ارزش عملی نخواهند داشت.

اندازه گیری ، بی شک نه تنها اعتبار یک فرضیه را تایید می کند ، بلکه به فهم آن نیز یاری می رساند.حاصل ، زنجیر بی انتهایی است که به کشفیات جدیدی می انجامد که خود ، روش های اندازه گیری نو و پیچیده تری می طلبد.بنابراین علم و تکنولوژی جدید با روش های پیچیده اندازه گیری همراه است.نمایشگر وزن کاموس

در حالی که علم و تکنولوژی قدیمی تنها به روش های معمولی اندازه گیری نیاز دارد. هر رشته مهندسی دو وظیفه مهم به عهده دارد: 1-طراحی لوازم و فرآینده ها 2-عملکرد و نگهداری درست لوازم و فرآیند ها هر دوی ین وظایف به اندازه گیری نیاز دارند.زیرا طراحی ، کار با دستگاه و نگهداری درست و با صرفه ، نیازمند برگشت اطلاعات است و این اطلاعات از اندازه گیری مناسب بدست می آید.نمایشگر وزن کاموس

روش های اندازه گیری:

روش های اندازه گیری به طور کلی بر دو نوع اند.
1. روش های مستقیم

در این روش ها کمیت نامعلوم ( یا کمیت اندازه گیری شونده ) مستقیما با یک استاندارد مقایسه و حاصل با یک عدد و یک یکا بیان می شود.استاندارد در حقیقت،تجسم فیزیکی یکای کمیت است.روش مستقیم اندازه گیری برای کمیت های فیزیکی مانند طول و جرم و زمان ، روش کاملا معمول است. فرض کنید می خواهیم طول میله ای را اندازه گیری بگیریم و یکای طول متر است.در این صورت “میله فلان مقدار طول دارد” به این معنی است که همان مقدار یکای استاندارد با میله هم طول است.انسان می تواند مقایسه مستقیم طول را با دقتی حدود 0.25 میلی متر انجام دهد.نمایشگر وزن کاموس

یعنی به علت عوامل انسانی ، اندازه گیری بسیار دقیق ممکن نیست.برای اندازه گیری طول با دقت زیاد می توان روش مستقیم را به کار برد ولی برای اندازه گیری جرم مسئله پیچیده تر می شود.چون انسان نمی تواند تفاوت های زیاد جرم را ازهم باز شناسد.

2. روش های غیر مستقیم

اندازه گیری به روش مستقیم همیشه نه ممکن ، نه قابل اجرا و نه عملی است . این روش در بسیاری از موارد به واسطه دخالت عوامل انسانی نه دقیق است و نه زیاد حساس.ازین رو روش های مستقیم ، مزیتی ندارند و به ندرت به کار می روند.نمایشگر وزن کاموس

در کاربرد های مهندسی از سیستم های اندازه گیری استفاده می شود.این سیستم ها برای اندازه گیری از روش های غیر مستقیم سود می جویند. سیستم اندازه گیری در واقع شامل یک عنصر تراگردان است که کمیت اندازه گیری شونده را به صورت قیاسی تبدیل می کند.سپس یک وسیله میانجی ، این سیگنال قیاسی را پردازش می کند و به قسمت نهایی که نتیجه اندازه گیری را ارائه می دهد ، می رساند.نمایشگر وزن کاموس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس تلفنی

بستن
مقایسه